[norebro_text]

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.auraajans.com e-ticaret sitesinin faaliyetlerini yerine getirenBarbaros Mahallesi, Troya Cd. No:52, 17020 Merkez/Çanakkale adresinde bulunan Aura Medya
b) www.auraajans.com internet sitesine üyelik başvurusunda bulunan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Tolga ARSLAN’ın sahibi bulunduğu web sitesi www.auraajans.com ‘dan üyenin yararlanabilme şart ve koşullarının belirlenebilmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.auraajans.com web sitesine üye olduğu sırada bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu , Aura Medya’nın bilgilerin yanlış olmasından dolayı oluşacak zararlarını aynen ve derhal karşılayacağını taahhüt eder.

3.2. Üye, Aura Medya tarafından kullanıcı adı ve şifresini kimseye veremez, söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece üyeye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri ile üçüncü kişiler tarafından Aura Medya’ya karşı ileri sürülecek talep ve suçlamalara karşı Aura Medya’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Aura Medya tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Aura Medya Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.[/norebro_text]